Schreiber, T. (2011) “Forord”, Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), s. 3–5. doi: 10.7146/danbibfor.v7i2/3.97372.