Schreiber, Trine. 2011. “Summaries”. Dansk Biblioteksforskning 7 (2/3):109-11. https://doi.org/10.7146/danbibfor.v7i2/3.97389.