Schreiber, Trine. 2011. “Forord”. Dansk Biblioteksforskning 7 (2/3):3-5. https://doi.org/10.7146/danbibfor.v7i2/3.97372.