Schreiber, T. (2011). Kolofon. Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), 2. https://doi.org/10.7146/danbibfor.v7i2/3.97400