Schreiber, T. (2011). Summaries. Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), 109–111. https://doi.org/10.7146/danbibfor.v7i2/3.97389