Schreiber, T. (2011). Informationskompetence : Set ud fra to forskellige praksisteorier. Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), 95–107. https://doi.org/10.7146/danbibfor.v7i2/3.97388