Schreiber, T. (2017). Informationskompetence : Set ud fra to forskellige praksisteorier. Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), 95-107. Hentet fra https://tidsskrift.dk/danbibfor/article/view/97388