Schneider, M. V., & Thrige, S. (2011). Studerendes informationspraksis omkring den akademiske opgave. Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), 33–44. https://doi.org/10.7146/danbibfor.v7i2/3.97379