Schneider, M., & Thrige, S. (2017). Studerendes informationspraksis omkring den akademiske opgave. Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), 33-44. Hentet fra https://tidsskrift.dk/danbibfor/article/view/97379