Schreiber, T. (2011). Forord. Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), 3–5. https://doi.org/10.7146/danbibfor.v7i2/3.97372