(1)
Nielsen, S.; Kjær, B. V.; Andersen, B. T. LibGuide Som Social Platform. danbibfor 2011, 7, 83-94.