(1)
Fransson, J. Findability Och Informationskompetens Vid Webbnavigation. danbibfor 2011, 7, 55-68.