Spaten, O. M., S. Friis, og V. Nørgaard. “Læring Og Inspiration Gennem Deltagelse I Den Coaching Psykologiske Frontforskning”. Coaching Psykologi - The Danish Journal of Coaching Psychology, bd. 2, nr. 1, november 2012, https://tidsskrift.dk/cp/article/view/7482.