[1]
O. M. Spaten, S. Friis, og V. Nørgaard, “Læring og inspiration gennem deltagelse i den coaching psykologiske frontforskning”, cp, bd. 2, nr. 1, nov. 2012.