[1]
S. Palmer, “Multimodal Afslapning”, cp, bd. 2, nr. 1, nov. 2012.