[1]
L. Olesen Løkken og O. M. Spaten, “Praktikerperspektivet og oplevet evidens – nye veje til forståelse af evidens?”, cp, bd. 2, nr. 1, nov. 2012.