Spaten, O. M., Friis, S. og Nørgaard, V. (2012) “Læring og inspiration gennem deltagelse i den coaching psykologiske frontforskning”, Coaching Psykologi - The Danish Journal of Coaching Psychology, 2(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/cp/article/view/7482 (Set: 31 januar 2023).