Olesen Løkken, L. og Spaten, O. M. (2012) “Praktikerperspektivet og oplevet evidens – nye veje til forståelse af evidens?”, Coaching Psykologi - The Danish Journal of Coaching Psychology, 2(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/cp/article/view/7477 (Set: 18januar2022).