Westermann, Maria Leisner. 2012. “Coaching – Med Fokus På løsninger”. Coaching Psykologi - The Danish Journal of Coaching Psychology 2 (1). https://tidsskrift.dk/cp/article/view/7485.