Westermann, M. L. (2012). Coaching – med fokus på løsninger. Coaching Psykologi - The Danish Journal of Coaching Psychology, 2(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/cp/article/view/7485