Olesen Løkken, L., & Spaten, O. M. (2012). Praktikerperspektivet og oplevet evidens – nye veje til forståelse af evidens?. Coaching Psykologi - The Danish Journal of Coaching Psychology, 2(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/cp/article/view/7477