(1)
Westermann, M. L. Coaching – Med Fokus På løsninger. cp 2012, 2.