Nielsen, Helge Kjær. “Kristologi I Nytestamentlige Apokryfer”. Collegium Biblicum Årsskrift (CBÅ) 8 (februar 1, 2005): 31–47. Set februar 28, 2024. https://tidsskrift.dk/cb/article/view/19906.