Harritsø, Lizette. “Kain Og Abel I Receptionshistorien”. Collegium Biblicum Årsskrift (CBÅ) 16 (januar 30, 2014): 59–62. Set juni 16, 2024. https://tidsskrift.dk/cb/article/view/16264.