Nielsen, H. K. “Kristologi I Nytestamentlige Apokryfer”. Collegium Biblicum Årsskrift (CBÅ), bd. 8, februar 2005, s. 31-47, doi:10.7146/cb.v8i0.19906.