Klostergaard Petersen, A. “The Riverrun of Rewriting Scripture: From Textual Cannibalism to Scriptural Completion”. Collegium Biblicum Årsskrift (CBÅ), bd. 16, januar 2014, s. 7-19, https://tidsskrift.dk/cb/article/view/16247.