[1]
I. S. Gilhus, “Mellom jordiske kvinner og himmelske ”bedre halvdeler”. Asketiske utfordringer i kodeks ii fra Nag Hammadi”, CBÅ, bd. 11, s. 7–20, feb. 2007.