[1]
H. J. Lundager Jensen, “Pæsah, halloween: aksial og tribal religion”, CBÅ, bd. 17, s. 1–11, jan. 2013.