[1]
L. Harritsø, “Kain og Abel i receptionshistorien”, CBÅ, bd. 16, s. 59–62, jan. 2014.