Lundager Jensen, H. J. (2013). Pæsah, halloween: aksial og tribal religion. Collegium Biblicum Årsskrift (CBÅ), 17, 1–11. Hentet fra https://tidsskrift.dk/cb/article/view/16972