Schleicher, M. (2014). Midt i en aksetid. En kulturevolutionær refleksion over ’Rewritten Scripture’ og rabbinsk aggedah. Collegium Biblicum Årsskrift (CBÅ), 16, 43–51. https://doi.org/10.7146/cb.v16i0.16260