(1)
Harritsø, L. Kain Og Abel I Receptionshistorien. CBÅ 2014, 16, 59-62.