[1]
H. Jørgensen, “Medieleg i skolen – media literacy i et legekulturelt perspektiv”, BUKS, bd. 35, nr. 62, s. 16, aug. 2018.