Jessen, C. (2018) “Legen som fænomen og forskningsoptik – et essay om fortolkning og teori”, BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 35(62), s. 16. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/buks/article/view/107340 (Set: 25februar2020).