Thestrup, K. (2018) “We do the same, but it is different. The open laboratory & play culture”, BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 35(62), s. 14. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/buks/article/view/107339 (Set: 23januar2021).