Jørgensen, H. (2018) “Medieleg i skolen – media literacy i et legekulturelt perspektiv”, BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 35(62), s. 16. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/buks/article/view/107335 (Set: 29februar2020).