JESSEN, C. Legen som fænomen og forskningsoptik – et essay om fortolkning og teori. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, v. 35, n. 62, p. 16, 19 aug. 2018.