Galazka, A. (2016). Presentation: Creating emotional awareness through drama in the second language acquisition. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 33(61), 8. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/23393