Jessen, C. (2018). Legen som fænomen og forskningsoptik – et essay om fortolkning og teori. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 35(62), 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/107340