Danvy, O. (2002). A Lambda-Revelation of the SECD Machine. BRICS Report Series, 9(53). https://doi.org/10.7146/brics.v9i53.21768