Santocanale, L. (2000). Free mu-lattices. BRICS Report Series, 7(28). https://doi.org/10.7146/brics.v7i28.20161