Dahlerup, Troels. “Om Kilderne Til Udbredelse Af Landalmuens læsefærdighed I 1600-Tallet”. Bol og By: Landbohistorisk Tidsskrift 11, no. 2 (april 13, 2019): 10. Set april 8, 2020. https://tidsskrift.dk/bola/article/view/113341.