Dahlerup, T. “Om Kilderne Til Udbredelse Af Landalmuens læsefærdighed I 1600-Tallet”. Bol Og By: Landbohistorisk Tidsskrift, Bd. 11, nr. 2, april 2019, s. 10, https://tidsskrift.dk/bola/article/view/113341.