Hansen, C. (2019) “Af en jysk landsbydegns historie”, Bol og By: Landbohistorisk Tidsskrift, 9(1), s. 33. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/bola/article/view/113410 (Set: 21februar2020).