Dahlerup, T. (2019) “Om kilderne til udbredelse af landalmuens læsefærdighed i 1600-tallet”, Bol og By: Landbohistorisk Tidsskrift, 11(2), s. 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/bola/article/view/113341 (Set: 8april2020).