DAHLERUP, T. Om kilderne til udbredelse af landalmuens læsefærdighed i 1600-tallet. Bol og By: Landbohistorisk Tidsskrift, v. 11, n. 2, p. 10, 13 apr. 2019.