Hansen, C. (2019). Af en jysk landsbydegns historie. Bol Og By: Landbohistorisk Tidsskrift, 9(1), 33. Hentet fra https://tidsskrift.dk/bola/article/view/113410