Dahlerup, T. (2019). Om kilderne til udbredelse af landalmuens læsefærdighed i 1600-tallet. Bol Og By: Landbohistorisk Tidsskrift, 11(2), 10. Hentet fra https://tidsskrift.dk/bola/article/view/113341