[1]
E. Druker, “Från framtidsvisioner till snurrealistiska gallopader – den moderna bilderboken i Norden”, bv, bd. 1, jan. 2008.