Druker, E. (2008) “Från framtidsvisioner till snurrealistiska gallopader – den moderna bilderboken i Norden”, Bogvennen, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/bogvennen/article/view/72731 (Set: 15august2020).